වසර 20 කට වැඩි OEM සහ ODM සේවා පළපුරුද්ද.

බැලන්ක් වෑල්ව

 • Static Balancing Valve

  ස්ථිතික සමතුලිත කපාටය

  ස්ථිතික සමතුලිත කපාටය, BS7350

  ස්ථාවර ඔරිෆයිස් ද්විත්ව නියාමන කපාටය (FODRV) සහ විචල්ය ඔරිෆයිස් ද්විත්ව නියාමන කපාටය (VODRV)

  DN65-DN300, ෆ්ලැන්ජ් DIN EN1092-2 PN10, PN16 අවසන් කරයි

  ඩක්ටයිල් යකඩ ශරීරය සහ බොනට් GGG-40.

  මල නොබැඳෙන වානේ කඳ. මුද්‍රා තැබීම: ඊපීඩීඑම්.

  විචල්ය කක්ෂය. ද්විත්ව නියාමනය.

  වැඩ කරන උෂ්ණත්වය -10ºC + 120ºC.

  නෝර්ටෙක් වේ ප්‍රමුඛ චීනයෙන් එකක් ස්ථිතික සමතුලිත කපාටය නිෂ්පාදකයා සහ සැපයුම්කරු.